Een geboorteakte aanvragen in Frankrijk (2023)

INHOUDSOPGAVE

De geboorteakte of "Acte de Naissance" in Frankrijk

De geboorteakte of akte, in Frankrijk bekend als "Acte de Naissance", is het originele document waarin de geboorte van een persoon wordt geregistreerd, een paar dagen nadat deze heeft plaatsgevonden.Het wordt gedeponeerd in het register van de burgerlijke stand ("Registre d'État Civil") van de stad waar de geboorte plaatsvond.In deze geboorteakte noteert een gemeenteambtenaar alle gegevens van de geboorte (plaats, datum, tijd), de gegevens van de pasgeborene en die van zijn ouders.

Geboorte certificaat:"Volledige kopie" vs. "Extract"

De geboorteakte is een document dat de autoriteiten op verzoek van de belanghebbende kunnen afgeven, waarin de gegevens met betrekking tot hun geboorte worden verzameld.In Frankrijk wordt, afhankelijk van de inhoud, een onderscheid gemaakt tussen 2 verschillende soorten certificaten: (1) integrale kopie (“Copie Intégrale”) en (2) uittreksel (“Extrait avec/sans filiation”).

1. La Copia Integral ("Volledige kopie") Het is een exacte weergave van uw geboorteakte zoals deze is opgenomen in de Burgerlijke Stand. Aan dit exemplaar voegt het gemeentebestuur een zegel toe dat de daarin opgenomen gegevens authenticeert: uw achternaam, naam, geboortedatum, uur en plaats, informatie over uw ouders (namen, familienamen, woonplaats, beroep) en alle marginale gegevens in het register (indien aanwezig).

2. Het uittreksel ("Extrait")Het is een document dat is uitgegeven door de gemeenteraad en dat een samenvatting is van de informatie over uw identiteit die op uw geboorteakte staat. Er kunnen twee soorten verklaringen worden aangevraagd: een «

Uittreksel met afstamming

» (inclusief informatie over je ouders) of een «

Extract zonder afstamming

» (alleen met uw gegevens).

  • Een geboorteakte aanvragen in Frankrijk (1)
  • Een geboorteakte aanvragen in Frankrijk (2)
  • Een geboorteakte aanvragen in Frankrijk (3)

Waarom kunnen ze je in Spanje om een ​​Franse "Acte de Naissance" vragen?

De geboorteakte is een fundamenteel document in elk land. In Spanje is de geboorteakte nodig voor bijna elk type administratieve procedure. Als u een Frans staatsburger bent en in Spanje komt studeren of wonen, heeft u uw "Acte de Naissance" nodig voor procedures met betrekking tot registratie, verblijf, nationaliteit, vaderschap/moederschap, scholing, sociale zekerheid, vernieuwing van documentatie, enz.

Wie kan in Frankrijk een geboorteakte aanvragen?

In Frankrijk kan iedereen een uittreksel zonder aansluiting van een geboorteakte aanvragen,zonder de noodzaak om een ​​oorzaak te rechtvaardigen.Voor het aanvragen van een volledige kopie van een geboorteakte of een uittreksel met affiliatie is echter een directe familierelatie of wettelijk erkende link vereist.

Wat is er nodig om dit certificaat in Frankrijk aan te vragen?

Om een ​​volledig afschrift of een uittreksel met aansluiting aan te vragen, heeft u alleen uw "Carte Nationale d'Identité" of uw paspoort nodig.Uiteraard moet je ook naam, achternaam, plaats en geboortedatum (van jou en je ouders) weten/vermelden. Als een persoon het namens u aanvraagt, moet hij (naast zijn CNI of paspoort) een geldig document overleggen dat zijn relatie met u bewijst (het familieboek, de huwelijksakte of burgerlijke stand, een notarieel document, enz. ).

Wie geeft geboorteaktes af in Frankrijk?

In Frankrijk zijn de gemeenten de verantwoordelijke instanties voor het register van de burgerlijke stand.Om een ​​geboorteakte ("Acte de Naissance") aan te vragen, moeten alle Franse burgers naar de burgerlijke stand gaan van het gemeentehuis van de gemeente waar ze geboren zijn.

Stap voor stap een geboorteakte aanvragen in Frankrijk

In Frankrijk kunt u op 3 manieren een officieel certificaat van uw "Acte de Naissance" aanvragen: (1) persoonlijk op het stadhuis waar u geboren bent, (2) per post en (3) online.Kies welke optie het beste bij u past, afhankelijk van factoren zoals of u zich in Spanje bevindt of hoe gehaast u bent om het te krijgen. Hier leggen we uit hoe je het moet doen.

Vraag het attest aan op uw gemeentehuis

Het is de snelste manier om uw geboorteakte aan te vragen, aangezien deze direct bij u wordt afgeleverd.Ga persoonlijk naar de Burgerlijke Stand van het gemeentehuis van de gemeente waar u geboren bent. Bevestig, voordat u vertrekt, de openingstijden van uw gemeentehuis en of een voorafgaande afspraak nodig is...

*LET OP: In sommige steden, zoals Lyon, worden de geboorteakten niet meer persoonlijk afgeleverd. U kunt deze alleen via internet of per post aanvragen.

Bestel het certificaat per post:

Schrijf een brief naar de Centrale Dienst Burgerlijke Stand of naar het gemeentehuis waar u geboren bent en vraag om uw geboorteakte.Voeg bij uw brief een fotokopie van uw paspoort of identiteitsbewijs en uw voor- en achternaam en identiteitsbewijs, geboortedatum en -plaats en de voor- en achternamen van uw ouders.

1. Brief aan de "Service Central d'État Civil"

op het volgende adres: 11 rue de la Maison Blanche. Nantes Cedex 09. Frankrijk.

2.

Brief aan het gemeentehuis waar u geboren bent

: U vindt het postadres van het gemeentehuis waar u geboren bent via deze link:adressen van gemeenten in Frankrijk.

Vraag het certificaat online aan

Vraag online uw geboorteakte aan, van het staatsportaal "Service Public France", de website van het gemeentehuis waar u bent geboren. of de website van de Franse Ambassade in Spanje.

1. Webstaat «ServicePublicFr»(het portaal van aandacht voor de burger van de Franse Republiek). Klik op deze link en volg de stappen:www.service-public.fr

  • Een geboorteakte aanvragen in Frankrijk (4)
  • Een geboorteakte aanvragen in Frankrijk (5)
  • Een geboorteakte aanvragen in Frankrijk (6)

2.Website van de gemeente waar u geboren bent.In de meeste Franse gemeentehuizen kunt u deze procedure online uitvoeren met het "Registre d'État Civil". Nadat u het formulier heeft ingevuld en bevestigd, krijgt u van het gemeentehuis een referentienummer dat u ook per e-mail ontvangt. .

  • Een geboorteakte aanvragen in Frankrijk (7)
  • Een geboorteakte aanvragen in Frankrijk (8)
  • Een geboorteakte aanvragen in Frankrijk (9)

3.Website van de Franse Ambassade in Spanje.Van de 3 opties om uw "Acte de Naissance" online te krijgen, is dit de langzaamste, maar het kan handig zijn als u problemen heeft met de vorige of hulp nodig hebt bij de Franse consulaire delegaties in Spanje.https://ambafrance.org

Een geboorteakte aanvragen in Frankrijk (10)

Hoeveel kost het om een ​​geboorteakte in Frankrijk te bestellen?

Het aanvragen van een attest van een "Acte de Naissance" is volledig gratis, het kost u geen 1 euro.Wees op uw hoede als u een pagina op internet vindt die u iets wil laten betalen dat 100% gratis is en u kunt het zelf doen!

Hoe lang duurt het voordat je je certificaat hebt?

Als u uw "Acte de Naissance" persoonlijk op het gemeentehuis heeft aangevraagd, wordt de levering onmiddellijk uitgevoerd.Als je het online of per post hebt besteld en je woont in Frankrijk, duurt het tussen de 1 en 2 weken, en tot 3 weken als je in Spanje woont. Houd er rekening mee dat dit geschatte tijden zijn: de tijd die de gemeenteraad nodig heeft om het proces uit te voeren, wordt opgeteld bij de tijd die nodig is voor de postbezorging...

Legalisatie door Apostille van Den Haag

De Haagse Apostille is de procedure waarmee u uw Franse geboorteakte kunt legaliseren(“Acte de Naissance”) zodat het geldig kan zijn in Spanje.

Frankrijk en Spanje (samen met vele andere landen) hebben de Haagse Conventie ondertekend om diplomatieke bureaucratische processen te redden: het volstaat dus om deze stempel op uw Franse document te plaatsen, genaamd Apostille van Den Haag, om het volledig geldig te maken in andere landen zoals Spanje.

BELANGRIJK: Vergeet niet de apostille in Frankrijk te plaatsen voordat u uw geboorteakte vertaalt en aflevert. Op deze website van de Franse overheid vind je alle informatie die je nodig hebt:Hoe Franse certificaten te legaliseren via Apostille van Den Haag.

"Beëdigde vertaling" van certificaten in het Spaans

Spanje laat alleen documenten toe die in een van zijn officiële talen zijn geschreven, en Frans is daar niet een van, dus u moet uw "Acte de Naissance" in het Frans vergezeld laten gaan van eenBeëdigde vertaling in het Spaans, in Frankrijk bekend als «Translation Assermentée». Alleen op deze manier, met een officiële vertaling die de juistheid en betrouwbaarheid van de gegevens bevestigt, heeft uw Franse geboorteakte volledige rechtsgeldigheid in Spanje.

Hoeveel kost het vertalen van een Franse geboorteakte?

U kunt de beëdigde vertaling in Frankrijk of in Spanje doen, de geldigheid is hetzelfde, maar in Spanje is het meestal goedkoper.InTraductor-Jurado.orgWij zijn beëdigde vertalers Frans - Spaans, geautoriseerd door het Spaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken. We hebben veel Franse geboorteaktes vertaald en hebben nog nooit problemen gehad.

Door alleen beëdigde vertalingen van certificaten te doen, kunnen we u de beste prijzen en de kortst mogelijke deadlines bieden.

- PRIJS. Het vertalen van een Franse geboorteakte kost meestal rond de €60.
– TERMIJN. De levertijd is meestal 3-4 dagen (24 uur als je het met spoed wilt).
- VERZENDING. Wij verzenden naar heel Spanje voor slechts €5.

Stuur ons een gescande kopie of foto van uw "Acte de Naissance" en wij antwoorden u direct met een exacte schatting en levertijd, geheel vrijblijvend!

BEËDIGDE VERTALINGEN VOOR DE BESTE PRIJS Wij vertalen uw geboorteakte volledig geldig vanuit het Frans naar het Spaans

8

Opmerkingen

Solange

Bienn

Antwoorder

2 jaar geleden

Nora

Ik moet hetzelfde weten, heeft iemand je geadviseerd?

Antwoorder

1 jaar geleden

Ibrahim Gueye Diop

taal zinnen

Antwoorder

1 jaar geleden

Brigitte Vazquez Vela

Hallo, ik woon al meer dan 20 jaar in Spanje en mijn papieren zijn niet meer geldig, wat kan ik doen?

Antwoorder

11 maanden geleden

Silvia

Ik heb het paspoort van mijn overgrootvader en ik wil een geboorteakte aanvragen. Ik ben Argentijn

Antwoorder

9 maanden geleden

Silvia

De informatie is erg nuttig. Het is de eerste keer dat ik verbinding maak.

Antwoorder

9 maanden geleden

Geld

Ik ben een Uruguayaan en ik heb een afschrift van de geboorteakte nodig omdat deze de stad maar niet het geboorteland vermeldt en de consulaire stempel deze niet onderschrijft. Waar wordt de transcriptie gedaan en hoeveel kost het?

Antwoorder

15 dagen geleden

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Edwin Metz

Last Updated: 14/06/2023

Views: 5261

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edwin Metz

Birthday: 1997-04-16

Address: 51593 Leanne Light, Kuphalmouth, DE 50012-5183

Phone: +639107620957

Job: Corporate Banking Technician

Hobby: Reading, scrapbook, role-playing games, Fishing, Fishing, Scuba diving, Beekeeping

Introduction: My name is Edwin Metz, I am a fair, energetic, helpful, brave, outstanding, nice, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.